Skip to content

English below

Alphamat Sekretesspolicy

Har du frågor och funderingar eller om du vill ha information om vår integritetspolicy, kan du du kontakta oss på https://alphamat.se/contact/

Våra kunder är väldig viktig för oss på Alphamat. Detta integritetspolicydokument bekriver hur vi vill behandla och använder vår kunders information på Alphamat.

Insamling Och Användning av kundens personliga information
När du vill handla våra produkter, kommer du som kund att behöva ange dina personliga uppgifter såsom namn, email-adress, telefonnummer, hemadress, kredituppgifter såsom kortnummer, utgångsdatum på ditt kreditkort, säkerhetskod till ditt kreditkort samt namn på kortinnehavaren. När du handlar från Alphamat kan du ge oss instruktioner gällande ordern eller leveransen och dessa uppgifter sparar vi och använder för att kunna leverera ordern enligt dina önskemål.

Alphamat kommer inte att sälja information om enskilda konsumenter (såsom namn, adress, email-adress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter till tredje parti under några omständigheter. Vi använder endast denna information för att kunna leverera matvaror till din bostad.

Du kan när som helst begära ut eller ändra din personliga information hos Alphamat genom att kontakta vår kundtjänst på info@alphamat.se eller genom att begära att Dibs Payment Services AB permanent tar bort alla personliga uppgifter som sparats av Dibs vid något tillfälle genom att kontakta dem med en sådan begäran. På sådan begäran kommer vi att ta bort all sådan information och vi kommer därefter inte att använda uppgifter som kan knytas till dig som individ på något sätt.

Säkerhet På Webbplats
På Alphamat vill vi att du ska känna dig säker med att den information du lämnar behandlas på ett säkert sätt. Därför använder vi oss av en säker kredit kort hanterara som DIBS som krypterar alla dina personliga information såsom namn, email adress, telefonnummer, kreditkortsinformation, som förflyttas över internet. När vi tagit emot informationen kommer den att säkras genom Dibs Payment Service AB.

Information För Barn
Vi anser att det är viktigt med extra säkerhet för barns säkerhet på Internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att spendera tid tillsammans med barnen online för att observera, deltaga och/eller övervaka och vägleda deras aktivitet online. Enligt GDPR och Sveriges kompletterande bestämelser (2018:218) kommer Alphamat inte att medvetet samla in någon information, som kan användas för att identifiera individer, angående barn under 13 år. Vänligen kontakta oss snarast (genom kontaktuppgifter i första stycket) om detta inträffar och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information.

Intergritetspolicy Online
Denna integritetspolicy gäller endast online och gäller för besökare på vår webbplats och för information som delats och/eller hämtats där. Policyn gäller ej för någon information som samlats in offline eller på andra sätt än genom vår webbplats.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy och går med på dess villkor.

Ändringar Av Integritets- Och Säkerhetspolicy
Alphamat förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy. Om Alphamat geenomför en betydnade ändring gällande personlig information kommer Alphamat att upplysa dig om detta via den email-adress du angett. Gällande andra ändringar i vår policy, vänligen kontrollera denna sida med jämna mellanrum. Då du använder Alphamat.se innebär detta att du godkänner de villkor som beskrivs i vår integritetspolicy. Om vi uppdaterar, ändrar eller gör några ändringar i vår policy kommer dessa att publiceras här. All information på vår webplats är konfidentiell. Vi strävar efter att forstätta att ge den bästa service till allasom besöker vår webplats. Tack, och vi på Alphamat.se önskar dig en trevlig shoppingupplevelse.

 

Allmänna Villkor För Alphamat

Introduktion
Välkommen och tack för att du besöker Alphamat.se. Det är viktigt att du ser över denna överenskommelsen eftersom du godkänner våra villkor då du besöker vår sida och genom att beställa genom den.

Genom att beställa online hos oss, godkänner du våra villkor som gäller leverans av varor till dig och användandet av vår webbplats. Denna överenskommelse gäller mellan dig och det företag vars webbplats du använder och mottager leveranser ifrån. Alphamat är ägare av följande varumärken: Alphamat, www.alphamat.se samt Alphamats logo. Denna överenskommelse är bindande i samband med att du beställer från hemsidan.

Tillåtelse att använda hemsidan
Om inte annat anges äger Alphamat.se och/eller licensgivaren de immateriella rättigheter som anges på denna webbpats och på Alphamat.se. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter reserverade. Du har tillåtelse att granska, ladda ner endast för cashingändamål, samt skriva ut sidor, filer och annat innehåll från vår webplats för egen enskild användning, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annat  håll i dessa villkor.

Du får inte:
• Publicera material från denna webbplats, varken i skriftm digital media
eller som dokument (detta inkluderar att återge något på en annan
webbplats);
• Sälja, hyra ut eller sublicence material från denna webbplats;
• Visa någon del av innehållet från denna webbplats offentligt;
• Återge, kopiera, eller på annat sätt exploatera material från denna
webbplats för kommersiellt bruk;
• Ändra eller på annat sätt modifiera material på denna webbplats;
• Sprida information från denna hemsida – med undantag för innehåll
specifikt och uttryckligen tillåtet att sprida; eller
• Publicera eller återge någon del av denna webbplats genom användning
av iframes eller skärmdump.
Då innehåll är specifikt tillgänglig för att spridas är det endast tillåtet att sprida
inom din organisation.

Vår Leveransservice
När du beställer gör vi vårt bästa för att leverera dina varor på den tid du önskat eller klockan 18:00. Så fort du lagt en beställning via vår webbplats kommer vi att agera som depositarie för dina beställda produkter. Du kan ändra en order när som helst fram till dess att ordern lämnar lagret genom att kontakta vår kundservice på telefonnummer 072-918 79 01. Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att neka service till de som kontaktar oss angående ändringar efter stängningstid. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra leveranskostnader.

Pris Och Tillgänglighet
Emellanåt kan det hända att varor inte finns tillgängliga. Då vi inte har möjlighet att leverera hela din order kommer vi, så långt det är möjligt, att göra vårt bästa för att leverera en likvärdig produkt. Priset kommer att sättas efter den vara du beställde. Alla varor på vår webbplats kommer att säljas till de mest rimligt priserna så att alla som besöker vår hemsida kan handla mer.

För att kunna ta emot din beställning måste du vara tillgänglig för att motta din order. I händelse av dåligt väder eller oförutsägbara händelser kan leveranser komma att försenas. Vi anstränger oss för att leverera dina varor före 18:00 om du beställer senast 12:00. Dina varor kommer att levereras tillsammans med en faktura som innehåller en förteckning över alla varor du beställt och faktureras för. Om något saknas i din order, vänligen kontakta oss på telefon så vi kan göra vårt bästa för att försäkra oss om att du blir nöjd.

Produktinformation från vår webbplats eller i vår marknadsföring erbjuds för bekvämlighet och bör inte anses vara korrekt. Information om produkterna som anges på vår webbplats bör ej användas för att bedöma innehållsförteckning, näringsvärde, eller potentiella födoämnesallergier. Företaget åtar sig inget ansvar för sådan information.

Betalning
Alla transaktioner genom vår webbplats hanteras och kontrolleras av Dibs Payment Services AB. Vi accepterar endast kreditkort eller kontokort, Swish och vi kan tillhandahålla faktura som möjlig betalningsmetod. Om ditt kort skulle nekas vid betlaning förbehåller vi oss rätten att driva in pengar för eventuella transaktioner där kostnader inte betalats till oss. Om du underlåter att betala avgifter i tid kan vi komma att neka eller avsluta din tillgång till webbplatsen. Du är ansvarig för eventuella avgifter inklusive, men inte begränsat till, advokatavgifter och inkassokostnader vi kan ådra oss i våra ansträngningar att driva in obetalda kostnader från dig.

Upphovsrätt Och Äganderätt
Allt innehåll på webbplatsen, design, text, grafik och gränssnitt; samling, urval och arrangemang av dessa; samt all mjukvara ägs av, eller är vederbörligen licensierad av, Alphamat. Samtycke beviljas för att visa detta i det enda syftet att beställa från vår webbplats. Du har ej behörighet att spara eller samla in sådan information. All annan användning av mateial från denna webbplats, inklusive modifiering, distribuering eller reproduktion är förbjudet. Du medger att Alphamat och/eller tredjepartsleverantörer förblir ägare av detta material och att du inte förvärvar någon rätt till ägandeskap genom att ladda ner upphovsrättsskyddat material. Alphaat förbehåller sig rätten att återkalla din användning av webbplatsen.

Varumärke
Alphamat, www.alphamat.se, Alphamats logo, grafik, varumärke och/eller trade derss (trade adress?) tillhör Alphamat och får inte användas av dig av någon anledning. Du är ansvarig för att tillhandahålla rätt idntifiering för leverans av alla ordrar.

Din Personliga Information
Du är ansvarig för och samtycker till att betala omgående, alla avgifter för ditt konto, inklusive tillämpliga avgifter för moms, för dig själv eller den person du tillåter att använda ditt kreditkort. Du medger och accepterar ditt ansvar för att hålla all din kontoinformation, inklusive namn, kortuppgifter, telefonnummer och emil-adress. Du kan uppdatera din information när som helst då du gör en beställning. Du samtycker till att du inte kommer att uppge falsk information och att du är enskilt ansvarig för den information du tillhandahåller oss. Du kommer rätta dig efter samtliga tillämpliga lagar för din aktiviteter på vår webbplats genom detta avtal.

Transaktioner utförs och kontrolleras av Dibs Payment Services AB. Vår webbplats säkras genom SSL. Du kan vara säker på att din data är säker. När du handlar av osskommer all information att skyddas av det säkerhetssystem vi använder oss av för din säkerhet. Bedrägerier kommer att bli föremål för svenska myndigheter enligt lag och polisen kommer att undersöka samtliga som genomför oärliga aktiviteter på vår webbplats. Vår betalningstjänst Dibs krypterar bland annat din betalkortsinformation så att den inte ska kunna avläsas då informationen förflyttas över Internet. Alphamat kommer att utöva kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att din betalkortsinformation förblir konfidentiell hela tiden.

Diverse
Detta avtal träder i kraft när du accepterar det som anges här och ska fortsätta gälla med full effekt tills det upphör att gälla. Alpahamat kan komma att skjuta upp eller avsluta detta avtal eller ta bort eller inaktivera åtkomst till någon del av vår tjänst när som helst av någon anledning med eller utan meddelande till dig, Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal kan du avsluta ditt medgivande genom att skicka email till info@alphamat.se och genom att inte längre besöka våran webbplats.

Notiser
Vi kan informera dig om en förändring av detta avtal och alla andra frågor genom en allmän publicering på Alphamats webbplats eller på andra sätt som fastställs av företaget.

Uppdateringar Och Ändringar
Alphamat kan komma att ändra sin policy när som helst genom att publicera ändrinagrna på vår webbplats. Alla reviderade villkor kommer automatiskt att praktiseras efter att de publicerats på vår webbplats. Genom att besöka webbplatsen efter datumet då dessa ändringar träder i kraft samtycker du till dessa ändringar och därför bör du regelbundet besöka denna sida för att fastställa de villkor du är bunden av. I samtliga fall, till exempel som villkor för leverans till dig, samtycker du till att granska denna policy med jämna mellanrum. Allt innehåll på vår webbplats är konfidentiellt. Vid medgivande till våra avtal, integritetspolicy, villkor och löfte om att vara en lojal kund, kommer vi att fortsätta tjäna alla som besöker på vår webbplats med de mest utmärkta tjänsterna.

 

Privacy Policy for Alphamat

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at https://alphamat.se/contact/.

 

At Alphamat we consider the privacy of our visitors to be extremely important. This privacy policy document describes in detail the types of personal information is collected and recorded by Alphamat and how we use it.

 

Collection And Use Of Customer Personal Information

When you want to shop our products and attain our services, you will need to provide us with your name, email address, telephone number, arrival date and time, your home address, credit card number, the expiration date on the credit card, security code on the credit card, and name on the credit card. While using Alphamat you may give us special shopping instructions and delivery instructions, which we keep and use to select and deliver the order to your specifications.

 

Alphamat does not sell or rent personal information about individual customers (such as names, addresses, email addresses, telephone numbers, credit card information, or lodging information) to third parties at any time. We only use this information to provide delivery service of grocery items to your place of lodging.

 

You may at any time review and change your personal information kept by Alphamat by contacting customer service at info@alphamat.se or request that Dibs Payment Services AB permanently remove all personal data stored by Dibs at any time by delivering a notice requesting such removal. Upon such a request, we will remove all such information and after that no use of personally identifiable information about you in any way.

 

Site Security

At Alphamat, we want you to feel that any information you provide us is safe. That is why we use a secure credit card processor with DIBS that encrypts all of your personal information, including name, email address, telephone number, and credit card information as it travels over the Internet. Once received, your data become secured with Dibs Payment Service AB.

Children’s Information

We believe it is important to provide added protection for children online. We encourage parents and guardians to spend time online with their children to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity. According to under the GDPR and the Swedish implementation act (2018:218), Alphamat does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 13. If a parent or guardian believes that Alphamat has in its database the personally identifiable information of a child under the age of 13, please contact us immediately (using the contact in the first paragraph), and we will use our best efforts to remove such information from our records promptly.

Online Privacy Policy Only

This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our Website and regarding information shared and/or collected there. This policy does not apply to any information collected offline or via channels other than our Website.

 

Consent

By using our Website, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms.

 

Privacy And Security Policy Changes

Alphamat reserves the right to change this policy at any time. If Alphamat makes a substantial change in the use of your personally identifiable information, Alphamat will notify you by the email you provided to us. For other policy changes, please check this page periodically. Your use of alphamat.se means that you accept the practices described in this Privacy Policy should we update, amend, or make any changes to our privacy policy, and those changes will be posted here. All content on our website is confidential. If obligated to our agreements, privacy policy, and generously vow to be a loyal customer. We aim to continue to serve all who visit our website with the most excellent services. Thank you, have a happy shopping on alphamat.se

 

Terms and Conditions for Alphamat

If you require any more information or have any questions about our Terms and Conditions, please feel free to contact us by email at https://alphamat.se/contact/.

 

Introduction

Welcome to Alphamat.se and thank you for visiting us! It is vital that you review this Agreement because, by accessing this website, by placing an order with us through this website, you agree to the terms and conditions that govern the use of the site and the terms upon which we agree to deliver to you.

 

By placing an order with us online, you agree to the terms of this Agreement (the “Agreement”) which shall cover the terms of our deliveries to you and your use of our website. This Agreement is between you and our Company that states the terms and conditions under which you may use the site and receive deliveries from us. Alphamat is the owner of the following trademarks: Alphamat, www.alphamat.se, and the Alphamat logo. This Agreement is binds you whenever you purchase from our website.

 

License to use our website

Unless otherwise stated, Alphamat.se and/or its licensors own the intellectual property rights published on this website and materials used on Alphamat.se. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for caching purposes only, and print pages, files or other content from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

  • republish material from this website in neither print nor digital media or documents (including republication on another website);
  • sell, rent or sub-license material from the website;
  • show any content from the website in public;
  • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose;
  • edit or otherwise modify any material on the website;
  • redistribute material from this website – except for content specifically and expressly made available for redistribution; or
  • republish or reproduce any part of this website through the use of iframes or screen scraping.

Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed within your organization.

Our Delivery Service

When you place an order, we use all reasonable efforts to deliver to you at the time of your chosen by you or by 18:00. Once you place your order online, we will act as bailee for the ordered products. You can modify an existing order at any time up until the order leaves the warehouse by calling our customer service number at 072-918 7901. Please note that we reserve the right to refuse services to anyone requesting for changes of an order after our closing hours. We reserve the right to change the cost of deliveries and/or our delivery fees at any time.

Price And Availability

From time to time, products you order may be unavailable. If we are unable to fulfill your entire order, we will make every reasonable effort to substitute the closest product. We set the prices for the items you select on your grocery list. Each item is rated with the most reasonably affordable prices that everyone who visits our site can buy more.

 

To receive the delivery, you need to be present to receive your order. In the case of bad weather or unforeseen delivery complications, deliveries may be delayed. We will make every effort to get your groceries to you by 18:00 if orders are made before 12:00.

Your order will arrive with an invoice that will list all of the items you have received and were billed for. If something is missing from your order, please call us so that we can do everything reasonably in our power to ensure your satisfaction.

 

Failure to pay for the products ordered, you agree to forfeit to the company right, title, or interest you may have in the products.

 

Product information contained on the Website or in our advertisements is offered as a convenience and should not be deemed as accurate. Information provided on the Website or in our publications should not be used to evaluate ingredient information, nutritional values, or potential food allergies. The Company assumes no responsibility for such information.

 

Payment

All payment transactions on our website is handled and controlled by Dibs Payment Services AB. We only accept credit/debit cards, Swish and we can issue an invoice to you as an optional payment. In the event when your card is declined, we reserve the right to collect funds for any uncollected transactions owed us. If you fail to pay any fees or charges when due, we may suspend or terminate your access to our website. You shall be responsible and liable for any fees included but were not limited to attorney’s fees and collection costs, that we may incur in our efforts to collect any unpaid balances from you.

 

Copyright And Ownership

All site content, design, text, graphics, and interfaces; the collection, selection, and arrangement thereof; and all software are the property of, or duly licensed to, Alphamat. Consent is granted to view all of such things for the sole purpose of placing an order with us. You are not authorized to save or collect any such information. Any other use of materials on this site, including modification, distribution, or reproduction, is strictly prohibited. You acknowledge that Alphamat and/or third-party content providers remain the owners of such material and that you do not acquire any of those ownership rights by downloading copyrighted material. Alphamat reserves the right to revoke your use of the site.

Trademarks

Alphamat, www.alphamat.se, the Alphamat logo, graphics, trademarks, and/or trade dress of Alphamat are proprietary to Alphamat and may not be used by you for any reason. You will be responsible for providing proper identification for the delivery of all orders.

Your Personal Information

You are responsible for and agree to pay promptly, all charges to your account, including applicable moms and purchases by you or anyone you allow to use your credit card. You acknowledge and accept responsibility for keeping all your account information current, including name, credit card information, telephone numbers, and email address. You can update your information anytime that you place an order. You agree that you will not provide fraudulent information and that you are solely responsible for any information you provide to us. You will comply with all laws applicable to your activities on the site and with this agreement.

 

Transactions are directed and controlled by Dibs Payment Services AB. Our website is secured with SSL. Rest assured your data are safe. When you shop with us, all information is safeguarded and protected with the security system we have put in place for your safety. Fraudulent transactions will be subjected to Swedish authorities by law, and police will further investigate anyone who practices unfairly acts on our website. Our payment service DIBS encrypts your credit card information, among other things, so that it cannot be read as the information travels over the Internet. Alphamat will exercise commercially reasonable efforts to ensure that your credit card information remains confidential at all times.

 

Miscellaneous

This Agreement is effective upon your acceptance as set forth herein and shall continue in full force and effect until terminated. Alphamat may suspend or terminate this agreement or remove or disable access to any portion of our service at any time for any reason with or without notice to you. If you do not agree with the terms of this agreement, you may terminate your acceptance by emailing us at info@alphamat.se and by no longer accessing our website.

 

Notices

We may advise you of a change in this agreement and any other matter through a general posting on the Alphamat site, or other means determined by the company.

 

Update And Amendments

Alphamat may amend its policies at any time by posting the amended terms on our site. All revised terms shall automatically be practical at the time they are initially posted on our site. By accessing this site after the effective date of any such amendments, you agree to be bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to determine the then-current policy to which you are bound. In all cases, such as a condition of making deliveries to you, you agree to review this policy from time to time. All content on our website are confidential. If obligated to our agreements, privacy policy, and terms and conditions, and generously vow to be a loyal customer. We aim to continue to serve all who visit our website with the most excellent services.

Need Help? Chat with us
#
Agent (Online)
×

We are here to help. Chat with us on WhatsApp for any queries.

Select your currency
SEK Swedish krona
EUR Euro
Our website is currently under maintenance. We apologize for the inconvenience caused.